2021. Мовний простір слов’янського світу (слов’яно-германські, слов’яно-романські, слов’яно-тюркські контакти): VІ Всеукраїнська науково-практична конференції студентів, аспірантів і молодих учених

Permanent URI for this collection

У збірнику матеріалів розглянуто низку питань, що стосуються актуальних проблем лінгвістики: мови і тексту; мови, культури, суспільства, актуальніих питань термінознавства і перекладознавства. Конференція відбулась 21 травня 2021 року.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 25
 • Item
  Фахова мова сфери кіноіндустрії
  (2021-05-21) Углева, Наталія; Пальчевська, О.С.
  На сьогоднішній день термінологія зі сфери кіно це одна з основних тем мовознавства. Ця частина загальної терміносистеми англійської мови останнім часом активно досліджується. Особливості такої уваги полягають у швидкому розвитку нових форматів, вигляду та техніки в загальному. Термін "кіно" давним- давно став одним з найголовніших питань термінології, адже в епоху цифрових технологій – це неабиякий засіб масової інформації.
 • Item
  Термінологія лісового господарства в українській та англійській мовах
  (2021-05-21) Солодка, Марта; Пальчевська, О.С.
  У розвідці йдеться про особливості дослідження та зіставлення термінів лісового господарства в українській та англійській мовах. Термінологія лісівництва є важливою частиною лексичної системи обох мов. Детaльне і всeбiчне вивчення цієї термінології є необхiдним для yпорядкyвання та cтандapтизації термiноcистеми лісiвництвa, yкладання словника термінів лісівництва.
 • Item
  Розвиток графічної форми літер для передачі звукосполук [jа], [jю], [jє], [jі]
  (2021-05-21) Народовська, Оксана; Пальчевська, О.С.
  У статті розглянуто фонетичний та етимологійний принципи становлення літер для передачі сполук голосних звуків з йот та схарактеризовано способи накреслення відповідних графем у різні періоди історії мови.
 • Item
  Структура та семантика термінів на позначення вибухових пристроїв в англійській та українській мовах
  (2021-05-21) Мельник, Яна; Пальчевська, О.С.
  У статті розглянуто основні структурно-семантичні особливості лексики вибухових пристроїв в англійській та українській мовах. Для встановлення структури терміну були використані структурний метод для встановлення характеристик, функціональних властивостей термінів та компонентний аналіз. Також аналізується терміни з точки зору їх семантики та структури, наводяться основні характеристики досліджуваної терміносистеми.
 • Item
  Способи словотворення термінології рибальства в українській і англійській мовах
  (2021-05-21) Кулик, Марія; Пальчевська, О.С.
  Робота присвячена порівняльному аналізу способів словотвору лексики риболовлі в українській та англійській мовах. Усталення термінологічного корпусу українського рибальства є справою майбутнього. На сьогоднішній день риболовля є важливою галуззю харчової промисловості, утворюються нові тенденції щодо термінів та їх словоутворення.Тому полягає важливість у необхідності аналізу способів словотвору у термінологї рибальства між англійською і українською мовами.