Метафори в термінології метеорології англійської та української мов

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-05-21
Authors
Кравс, Катерина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У тезах розглянуто місце й роль основної структурно-семантичної лексики, а саме метафор в термінології англійської та української мов. Також проведено аналіз цих термінів з погляду на особливості цієї терміносистеми у структурно- семантичному аспекті, з’ясовано специфіку її одиниць.
The work discusses the role of the main structural and semantic features of the metaphors in the terminology of meteorology in English and Ukrainian. Metaphorical terms are also analyzed in the structural-semantic aspect, the particular features of the elements are defined.
Description
Keywords
метафора, метеорологія, метафоризація, термін, термінологія, структурно-семантичний аналіз, матеріали конференції, metaphor, meteorology, metaphorisation, terminology, term, structural-semantic analysis, conference materials
Citation
Кравс К. Метафори в термінології метеорології англійської та української мов / Катерина Кравс // Мовний простір слов'янського світу (слов'яно-германські, слов'яно-романські, слов'яно-тюркські контакти) : VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 21 травня 2021 року, Львів, Київ : збірник матеріалів / редкол.: Пальчевська О. С. (голов. ред.) та ін. ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Львів : ЛДУБЖД, 2021. - С. 79-82.