Зіставно-типологічна характеристика стилістичних засобів в оригінальному і перекладному поетичному тексті

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-05-21
Authors
Щадило, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У розвідці йдеться про особливості дослідження та зіставлення найбільш вживаних тропів у поезії Тараса Шевченка: метафор, демінутивів та прагматичних одиниць тексту. Будучи об’єктом нашого дослідження, поема Тараса Шевченка "Катерина", є однією з найбільш перекладених поезій цього поета, а дослідження та зіставлення перекладу цього твору творів є вкрай важливою як у плані виявлення особливостей національної мови, так і в плані розвитку перекладацької думки.
The investigation deals with the peculiarities of the study and comparison of the most used tropes in Taras Shevchenko's poetry: metaphors, diminutives and pragmatic units of the text. As the object of our research, Taras Shevchenko’s poem “Kateryna” is one of the most translated poems of this poet. The research and comparison of the translation of this work as well is extremely important both in terms of identifying the features of the national language and in terms of translation thought.
Description
Keywords
"Катерина", переклад, зіставлення, метафора, демінутиви, дискурсивні акти мови, матеріали конференції, "Kateryna", translation transformations, comparison, metaphor, diminutives, discursive acts of language, conference materials
Citation
Щадило Т. Зіставно-типологічна характеристика стилістичних засобів в оригінальному і перекладному поетичному тексті / Тетяна Щадило // Мовний простір слов'янського світу (слов'яно-германські, слов'яно-романські, слов'яно-тюркські контакти) : VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 21 травня 2021 року, Львів, Київ : збірник матеріалів / редкол.: Пальчевська О. С. (голов. ред.) та ін. ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Львів : ЛДУБЖД, 2021. - С. 39-42.