Способи словотворення термінології рибальства в українській і англійській мовах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-05-21
Authors
Кулик, Марія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Робота присвячена порівняльному аналізу способів словотвору лексики риболовлі в українській та англійській мовах. Усталення термінологічного корпусу українського рибальства є справою майбутнього. На сьогоднішній день риболовля є важливою галуззю харчової промисловості, утворюються нові тенденції щодо термінів та їх словоутворення.Тому полягає важливість у необхідності аналізу способів словотвору у термінологї рибальства між англійською і українською мовами.
The investigation is devoted to the comparative analysis of word formation methods of fishing vocabulary in Ukrainian and English. Establishing the terminological corpus of Ukrainian fishing is a matter of the future. Today, fishing is an important branch of the food industry, new trends are emerging in terms of terms and their word formation. Therefore, it is important to analyze word formation methods in the terminology of fisheries between English and Ukrainian.
Description
Keywords
термін, термінологія, словотворення, префікс, суфікс, рибальство, рибалка, риболов, порівняння, матеріали конференції, term, terminology, word formation, prefix, suffix, fishing, fisherman, fisherman, comparison, conference materials
Citation
Кулик М. Способи словотворення термінології рибальсьтва в українській і англійській мовах / Марія Кулик // Мовний простір слов'янського світу (слов'яно-германські, слов'яно-романські, слов'яно-тюркські контакти) : VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 21 травня 2021 року, Львів, Київ : збірник матеріалів / редкол.: Пальчевська О. С. (голов. ред.) та ін. ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Львів : ЛДУБЖД, 2021. - С. 82-85.