Часовий вектор української пареміології

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-05-21
Authors
Колесник, Лілія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У розвідці представлено вплив часового компонента на розвиток паремій в когнітивному контексті. Паремійний матеріал проаналізовано в часовому вимірі, акцентовано на незмінності часового вектора в паремійній творчості. Досліджена тема відіграє досить важливу роль у становленні культурологічних аспектів діяльності людини.
The article presents the influence of the temporal component on the paremias development in the cognitive context. Paremic material is analyzed in the temporal dimension, emphasis is placed on the invariance of the time vector in paremic creativity. The researched topic plays a very important role in the formation of culturological aspects of human activity.
Description
Keywords
час, паремія, часовий вектор, паремійна творчість, матеріали конференції, time, time code, paremia, paremic creativity, conference materials
Citation
Колесник Л. Часовий вектор української пареміології / Лілія Колесник // Мовний простір слов'янського світу (слов'яно-германські, слов'яно-романські, слов'яно-тюркські контакти) : VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 21 травня 2021 року, Львів, Київ : збірник матеріалів / редкол.: Пальчевська О. С. (голов. ред.) та ін. ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Львів : ЛДУБЖД, 2021. - С. 49-52.