Класифікація біблійних фразеологізмів та біблійні фразеологізми в драматургії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-05-21
Authors
Тріль, Марія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У роботі було вивчено фразеологічні одиниці та біблеїзми англійської та української мов. А також досліджено фразеологію як науку, охарактеризовано її класифікацію, представлено провідних науковців, які вивчали фразеологію, та наведено джерела фразеологічного фонду. Вивчено біблійну фразеологію в драматургії Шекспіра.
The phraseological units and biblicalisms of the English and Ukrainian languages were studied in this work. Phraseology as a science is also studied, its classification is characterized, the leading scientists who studied phraseology are presented, and the sources of phraseological fund are given. Biblical phraseology is Shakespeare’s drama has been studied.
Description
Keywords
біблеїзми, драматургія, фразеологія, фразеологічна одиниця, фразеологічний фонд, матеріали конференції, biblical, dramaturgy, phraseology, phraseological unit, phraseological fund, conference materials
Citation
Тріль М. Класифікація біблійних фразеологізмів та біблійні фразеологізми в драматургії / Марія Тріль // Мовний простір слов'янського світу (слов'яно-германські, слов'яно-романські, слов'яно-тюркські контакти) : VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 21 травня 2021 року, Львів, Київ : збірник матеріалів / редкол.: Пальчевська О. С. (голов. ред.) та ін. ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Львів : ЛДУБЖД, 2021. - С. 35-39.