Способи перекладу англійських поп пісень на українську мову

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-05-21
Authors
Хавик, Анастасія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У роботі розглянуто такий різновид пісні, яку визначають як популярну. Популярна пісня – це загальнодоступна пісня, проста за структурою, яка може бути як ліричною, так і розважальною, танцювальною, подекуди малозмістовною. Проте, перекладу поп – музики (транслітер. від англ. pop music, скорочення від popular music – популярна музика) українською мовою є досить невелика кількість. Актуальність теми полягає у виявленні способів перекладу мовних засобів у піснях жанру поп на українську мову та суттєве значення для подальшого розвитку перекладознавства.
The paper considers this type of song, which is defined as popular. A popular song is a public song, simple in structure, which can be both lyrical and entertaining, dancing, and sometimes meaningless. However, there are quite a small number of translations of pop music (transliteration from pop music, short for popular music) into Ukrainian. The relevance of the topic lies in identifying ways to translate language tools in songs of the pop genre into Ukrainian and essential for the further development of translation studies.
Description
Keywords
переклад, популярна музика, пісенний дискурс, міжмовна комунікація, перекладацькі трансформації, матеріали конференції, translation, popular music, song discourse, interlingual communication, translation transformations, conference materials
Citation
Хавик А. Способи перекладу англійських поп пісень на українську мову / Анастасія Хавик // Мовний простір слов'янського світу (слов'яно-германські, слов'яно-романські, слов'яно-тюркські контакти) : VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 21 травня 2021 року, Львів, Київ : збірник матеріалів / редкол.: Пальчевська О. С. (голов. ред.) та ін. ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Львів : ЛДУБЖД, 2021. - С. 68-71.