Термінологія лісового господарства в українській та англійській мовах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-05-21
Authors
Солодка, Марта
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У розвідці йдеться про особливості дослідження та зіставлення термінів лісового господарства в українській та англійській мовах. Термінологія лісівництва є важливою частиною лексичної системи обох мов. Детaльне і всeбiчне вивчення цієї термінології є необхiдним для yпорядкyвання та cтандapтизації термiноcистеми лісiвництвa, yкладання словника термінів лісівництва.
The paper deals with the peculiarities of the study and comparison of forestry terminology in Ukrainian and English languages. Forestry terminology is an essential part of a lexical system of both languages. The detailed and comprehensive study is necessary for standardization of forestry terminology, compiling a dictionary of forestry terms.
Description
Keywords
термін, термінологія, словотворення, префікс, суфікс, ліс, лісове господарство, лісівництво, матеріали конференції, term, terminology, word formation, prefix, suffix, forest, forestry, conference materials
Citation
Солодка М. Термінологія лісового господарства в українській та англійській мовах / Марта Солодка // Мовний простір слов'янського світу (слов'яно-германські, слов'яно-романські, слов'яно-тюркські контакти) : VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 21 травня 2021 року, Львів, Київ : збірник матеріалів / редкол.: Пальчевська О. С. (голов. ред.) та ін. ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Львів : ЛДУБЖД, 2021. - С. 92-94.