Тематичні групи та символіка загадок в англійській, польській та українській мовах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-05-21
Authors
Коваль, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У розвідці йдеться про особливості загадок в англійській, польській та українській мовах та їх зіставлення. Об’єктом дослідження слугували саме загадки. Предметом дослідження є зіставлення певних загадок у різних мовах, так як вони є важливим надбанням у культурі кожного народу.
The investigation was based on English, Polish and Ukrainian riddles. The object of this research are riddles. The subject of this investigation are comparison of some riddles in different languages, because riddles are important property of each nation.
Description
Keywords
загадка, зіставлення, голка, нитка, предмет побуту, порівняння, метафора, матеріали конференції, riddles, comparison, needle, thread, household item, metaphor, conference materials
Citation
Коваль О. Тематичні групи та символіка загадок в англійській, польській та українській мовах / Ольга Коваль // Мовний простір слов'янського світу (слов'яно-германські, слов'яно-романські, слов'яно-тюркські контакти) : VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 21 травня 2021 року, Львів, Київ : збірник матеріалів / редкол.: Пальчевська О. С. (голов. ред.) та ін. ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Львів : ЛДУБЖД, 2021. - С. 47-49.