Структура та семантика термінів на позначення вибухових пристроїв в англійській та українській мовах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-05-21
Authors
Мельник, Яна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто основні структурно-семантичні особливості лексики вибухових пристроїв в англійській та українській мовах. Для встановлення структури терміну були використані структурний метод для встановлення характеристик, функціональних властивостей термінів та компонентний аналіз. Також аналізується терміни з точки зору їх семантики та структури, наводяться основні характеристики досліджуваної терміносистеми.
The article considers the main structural and semantic features of the vocabulary of explosive devices in English and Ukrainian. To establish the structure of the term, a structural method was used to establish the characteristics, functional properties of the terms and component analysis. The terms are also analyzed as to their semantics and structure, the main characteristics of the studied terminology are given.
Description
Keywords
лексика вибухових пристроїв, термін, термінологічна система, словотвір, структурно-семантичний аналіз, матеріали конференції, term, terminological system, structural-semantic analysis, vocabulary of explosive devices, word formation, conference materials
Citation
Мельник Я. Структура та семантика термінів на позначення вибухових пристроїв в англійській та українській мовах / Яна Мельник // Мовний простір слов'янського світу (слов'яно-германські, слов'яно-романські, слов'яно-тюркські контакти) : VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 21 травня 2021 року, Львів, Київ : збірник матеріалів / редкол.: Пальчевська О. С. (голов. ред.) та ін. ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Львів : ЛДУБЖД, 2021. - С. 85-88.