Евфемізми у блогосфері: прагмалінгвістичний аспект

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-05-21
Authors
Балаж, Валентина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Явище евфемізації є помітним у контексті сучасних мовних тенденцій, адже сьогодні дедалі виразнішим стає потяг до використання вторинних найменувань, що зокрема демонструє аналіз дискурсу блогів. Детальний розгляд дописів публічних особистостей соціальної мережі "Фейсбук" за останній рік продемонстрував, що евфемізми, які використовують автори, по-перше, стосуються різних тематичних сфер, а, по-друге, вони виконують різні функції у межах фрагментів дискурсу.
The phenomenon of euphemism is perceptible in the context of modern language trends as today the tendency to use secondary names is becoming more and more noticeable, which in particular demonstrates the analysis of blog discourse. A detailed review of the posts of public figures on the social network "Facebook" over the past year has shown that the euphemisms used by the authors, firstly, relate to different thematic areas, and secondly, perform different functions within fragments of discourse.
Description
Keywords
евфемізм, блогосфера, структурно-семантична характеристика, способи творення евфемізмів, функційні особливості, матеріали конференції, euphemism, blogosphere, structural and semantic characteristics, methods of forming euphemisms, functional features, conference materials
Citation
Балаж В. Евфемізми у блогосфері: прагмалінгвістичний аспект / Валентина Балаж // Мовний простір слов'янського світу (слов'яно-германські, слов'яно-романські, слов'яно-тюркські контакти) : VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 21 травня 2021 року, Львів, Київ : збірник матеріалів / редкол.: Пальчевська О. С. (голов. ред.) та ін. ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Львів : ЛДУБЖД, 2021. - С. 43-47.