Назви сузір’їв у сучасній українській мові і культурі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-05-21
Authors
Погореляк, Ольга-Юліта
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано сучасний стан пізнання назв сузір’їв та поширеність народних найменувань серед студентів. Висвітлено результати дослідження асоціативних полів деяких із сузір’їв – Велика Ведмедиця, Оріон, Кассіопея та Волосся Вероніки. Було розглянуто та порівняно структуру зазначених полів.
This article deals with the current state of knowledge about names of constellations and prevalence of folk names among the students. The associative fields among some names of constellations – Ursa Major, Orion, Cassiopeia and Coma Berenices were analyzed. Their structure was studied and compared.
Description
Keywords
ономастика, асоціативний експеримент, назви сузір’їв, стимул, реакція, матеріали конференції, onomastics, associative experiment, names of constellations, stimulus, reaction, conference materials
Citation
Погореляк Ольга-Юліта. Назви сузір’їв у сучасній українській мові і культурі / Ольга-Юліта Погореляк // Мовний простір слов'янського світу (слов'яно-германські, слов'яно-романські, слов'яно-тюркські контакти) : VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 21 травня 2021 року, Львів, Київ : збірник матеріалів / редкол.: Пальчевська О. С. (голов. ред.) та ін. ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Львів : ЛДУБЖД, 2021. - С. 61-64.