Метафора у термінології розмінування англійської мови

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-05-21
Authors
Боярська, Анастасія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В статті проаналізовано метафори у термінології розмінування, що є практично новою сферою досліджень для України. Проаналізовано види перекладу метафор та важливість її збереження у тексті.
The article analyzes metaphors of humanitarian demining, which is a practical new field of translation studies for Ukraine. The types of metaphors’ translation and the importance of its preservation in the text are analyzed.
Description
Keywords
гуманітарне розмінування, термінологія, метафора, переклад, матеріали конференції, humanitarian demining, terminology, metaphor, translation, conference materials
Citation
Боярська А. Метафора у термінології розмінування англійської мови / Анастасія Боярська // Мовний простір слов'янського світу (слов'яно-германські, слов'яно-романські, слов'яно-тюркські контакти) : VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 21 травня 2021 року, Львів, Київ : збірник матеріалів / редкол.: Пальчевська О. С. (голов. ред.) та ін. ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Львів : ЛДУБЖД, 2021. - С. 76-78.