Розвиток графічної форми літер для передачі звукосполук [jа], [jю], [jє], [jі]

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-05-21
Authors
Народовська, Оксана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто фонетичний та етимологійний принципи становлення літер для передачі сполук голосних звуків з йот та схарактеризовано способи накреслення відповідних графем у різні періоди історії мови.
The article describes the phonetic and etymological principles of letters formation to transfer the combinations of vowel sound and iota It characterizes the ways of outlining the corresponding graphs in different periods of language history.
Description
Keywords
алфавіт, літера, йотація, матеріали конференції, alphabet, letter, iotation, conference materials
Citation
Народовська О. Розвиток графічної форми літер для передачі звукосполук [jа], [jю], [jє], [jі] / Оксана Народовська // Мовний простір слов'янського світу (слов'яно-германські, слов'яно-романські, слов'яно-тюркські контакти) : VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 21 травня 2021 року, Львів, Київ : збірник матеріалів / редкол.: Пальчевська О. С. (голов. ред.) та ін. ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Львів : ЛДУБЖД, 2021. - С. 89-91.