eKMAIR

Electronic Kyiv-Mohyla Academy Institutional Repository

 

Recent Submissions

Item
Бібліографічна діяльність Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія": виклики сьогодення : [презентація]
(2023) Павлів, Наталія
Презентація про бібліографічну діяльність Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія".
Item
Реалізація програм з корпоративної соціальної відповідальності комерційними компаніями України і період російсько-української війни 2022 року
(Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Бабченко, Катерина
Тези доповіді учасника Науково-практичної конференції "Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів", 17 липня 2022 року.
Item
Три головні виклики українських урядових комунікацій на підтримку кампанії вакцинації від Сovid-19
(Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Баня, Марія
Тези доповіді учасника Науково-практичної конференції "Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів", 17 липня 2022 року.
Item
Еволюція концепції інтегрованих комунікацій
(Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Зінченко, Алла
Тези доповіді учасника Науково-практичної конференції "Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів", 17 липня 2022 року.
Item
Комунікаційні стратегії популяризації української мови в Україні
(Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Климанська, Марія
Тези доповіді учасника Науково-практичної конференції "Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів", 17 липня 2022 року.
Item
Celebrity-батальйон на початку великої війни (інтернет-комунікація українських популярних особистостей у перші місяці російсько-української війни)
(Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Коник, Дмитро
Тези доповіді учасника Науково-практичної конференції "Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів", 17 липня 2022 року.
Item
Особливості новітніх суспільних викликів перед соціальними комунікаціями та зв'язками з громадськістю
(Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Королько, Валентин
Тези доповіді учасника Науково-практичної конференції "Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів", 17 липня 2022 року.
Item
Деякі проблемні аспекти комунікації влади з суспільством в умовах російсько-української війни 2022 року
(Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Мельник, Анатолій
Тези доповіді учасника Науково-практичної конференції "Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів", 17 липня 2022 року.
Item
Pr-cфера в Україні. Яка вона?
(Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Підгорна, Валерія; Рябов, Гліб; Артеменко, Єлізавета
Тези доповіді учасників Науково-практичної конференції "Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів", 17 липня 2022 року.
Item
Зрушення у медіасприйнятті як фактор формування нового типу персоніфікованої публічності
(Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Сусська, Ольга
Тези доповіді учасника Науково-практичної конференції "Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів", 17 липня 2022 року.
Item
Комунікації в бізнесі: від теорії до практики
(Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Титарчук, Ірина
Тези доповіді учасника Науково-практичної конференції "Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів", 17 липня 2022 року.
Item
Важливість територіального бренду для розвитку українських міст
(Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Федик, Юліана; Коник, Дмитро
Тези доповіді учасника Науково-практичної конференції "Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів", 17 липня 2022 року.
Item
Сучасні комунікаційні технології протидії домашньому насильству
(Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Шкредова, Єлизавета
Тези доповіді учасника Науково-практичної конференції "Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів", 17 липня 2022 року.
Item
Основні тенденції розвитку політик корпоративної соціальної відповідальності комерційних компаній
(Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Щирба, Катерина
Тези доповіді учасника Науково-практичної конференції "Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів", 17 липня 2022 року.
Item
Публікації про НаУКМА та публікації викладачів НаУКМА у засобах масової інформації (ЗМІ) за січень-лютий 2023 року
(2023) Павлів, Наталія; Олофінська, Ольга
Інформаційний бюлетень Наукової бібліотеки НаУКМА - видання, яке регулярно готує інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки, на основі перегляду преси. Бюлетень містить інформацію про публікації викладачів НаУКМА (основного складу), а також інформацію про НаУКМА в пресі.
Item
Ukrainska bibliotekarier kämpar för att rädda kulturarvet [electronic resource]
(2023) Clemens, Annika
276 ukrainska bibliotek har skadats i kriget. 47 har förstörts helt och 42 bibliotek har förlorat alla sina samlingar. Och det är siffror som förändras varje dag, poängterar Tetiana Chorna, universitetsbibliotekarie på Kiev-Mohyla-akademin, på besök i Uppsala.
Item
Авторське право у цифровому середовищі
(2008) Ярошенко, Тетяна
18 грудня 2007 року в Києві на базі Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) відбувся семінар на тему: "Авторське право у цифровому середовищі", організований Українською бібліотечною асоціацією спільно з Міжнародним фондом "Відродження", громадською організацією Асоціація "Інформатіоонсорціум" та Науковою бібліотекою Національного університету "Києво-Могилянська академія". Семінар розглядав правові питання створення та використання електронних ресурсів, зокрема організаційно-методичні питання створення електронних ресурсів відкритого доступу (інституційних репозитаріїв, електронних журналів, електронних бібліотек тощо).
Item
Лінгвістична експертиза законопроєктів як запорука якості норм права
(Видавничий дім "Гельветика", 2022) Доценко, Олена
У статті проаналізовано правові засади визначення якості мовного оформлення нормативно-правових актів, окреслено їх недоліки та перспективи запровадження в Україні комплексної юридико- лінгвістичної експертизи законопроєктів. Зокрема, встановлено, що чинні Правила оформлення проєктів законів та основні вимоги законодавчої техніки (Методичні рекомендації), якими послуговується Апарат Верховної Ради України, не можуть забезпечити ефективної юридико-лінгвістичної експертизи проєктів законів, оскільки не містять чітких регламентацій щодо термінологічної, лексико-семантичної, логіко-синтаксичної перевірки текстів законодавчого підстилю офіційно-ділового стилю сучасної української літературної мови. Досліджено методики лінгвістичної експертизи нормативних актів, запропоновані українськими фахівцями, які можуть бути враховані в практиці термінологічного, лексико-семантичного й логіко-синтаксичного опрацювання текстів законопроєктів. Зокрема, визначено важливу роль у становленні вітчизняної експертної діяльності Української комісії з питань правничої термінології, фахівці якої здійснили ретельну термінологічно-мовну експертизу проєкту чинної Конституції України та низки нормативно-правових актів, зауважено на потребі у формуванні аналогічного підрозділу в складі Апарату Верховної Ради України. Запропонований у статті аналіз логіко-синтаксичних помилок, яких законодавець допустився в статті 120-1 Податкового кодексу України попередньої редакції, а також уточнення дефініції терміна, запропонованого в статті 140 чинної редакції Конституції України, засвідчує не лише ефективність методик термінологічного й лексико-семантичного опрацювання текстів законів, а й потребу в аналізі їх логіко-синтаксичних особливостей, засвідчуючи дієвість застосування методик семантико-текстуальної експертизи до текстів законодавчого підстилю офіційно-ділового стилю.
Item
Смислове наповнення розділових знаків
(Видавничий дім "Гельветика", 2021) Сухомлин, Валентина
Розділові знаки (знаки пунктуації) залишаються актуальною для дослідження темою в мовознавстві. Особливо активно вони вивчаються в письмовій формі мовлення, адже тут вони мають смислове наповнення. Темою статті є розділові знаки (знаки пунктуації), які відомі в німецькому мовознавстві як Interpunktion (син. Zeichensetzung, Satzzeichensetzung). Наш вибір ґрунтується на двох основних принципах, що відтворюють актуальність тематики: з одного боку, природа виникнення розділових знаків та обумовлене нею смислове наповнення дає нам змогу дослідити їх на системно-мовному рівні, з іншого боку, знаки пунктуації цікаві своїм прагматичним використанням, що уможливлює їх вивчення у функційно-комунікативному розрізі. Проаналізований матеріал уможливлює визначення функції розділових знаків – унаочнення синтаксичної та інтонаційної будови мовлення. Вона, у свою чергу, визначає два основні напрями теорії пунктуації: логічний (смисловий) та інтонаційний. З огляду на функційно-комунікативний аспект, ці напрями взаємодіють у процесі комунікації. У пунктуаційній системі сучасної німецької мови розділові знаки мають функційну значимість, яка закріплює за ними узагальнені значення, що фіксують закономірності їх уживання. Таким чином, маємо систему правил, яка гарантує вживання розділових знаків у схожих семантико-граматичних конструкціях, реченнях, текстах. Учасники комунікативного процесу розуміють уживання розділових знаків, у результаті чого комунікація відбувається, і це є проявом соціальної сутності пунктуації. Уживання розділових знаків ґрунтується на усталеній системі правил, побудованій на єдності структурного, смислового й ритмомелодійного принципів. Такий підхід виділяє відокремлювальні та видільні розділові знаки. Відокремлювальні розділові знаки ми використовуємо для поділу цілісного тексту на складники згідно з такою його категорією, як когезія. Видільні розділові знаки вживаються всередині структурного цілого, утілюючи таку категорію тексту, як його когерентність. Розділові знаки є одиницями пунктуації як системи мови, несуть у реченні (тексті) певне смислове наповнення й допомагають уникнути непорозумінь або ж при неправильному вживанні створюють їх.
Item
Urban Planning with Divine Protection? On the Location of (Sub-)Urban Sanctuaries in Olbia Pontica in the Archaic-Classical Period
(Інститут археології НАН України, 2022-06-28) Fornasier, Jochen; Buiskykh, Alla; Kuzmishchev, Olexandr
The present contribution introduces the most recent results of the research by a Ukrainian-German collaborative project which has been working in Olbia Pontica since 2014. It discusses an updated reconstruction of the urban planning developments in the 6th/5th centuries BC, which accounts for the new archaeological state of knowledge. Thereby, the academic focus is on the sacral topography of Olbia, which impressively indicates a comprehensive planning concept in the urbanisation process of the Milesian colony in the Late Archaic period. PFG-project “A changing cityscape. Comprehensive new conception of the genesis of Olbia Pontika in the Archaic and Classical period” at the Martin Luther University of Halle-Wittenberg.