eKMAIR

Electronic Kyiv-Mohyla Academy Institutional Repository

 

Recent Submissions

Item
Те, що залишається за текстами: люди і долі
(2022) Левчук, Лариса; Рогожа, Марія
Ідея цієї розмови виникла, коли мені доручили підготувати доповідь про розвиток етичної думки на кафедрі етики, естетики та культурології філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Після опрацювання текстів фахівців-етиків, які викладали в університеті, стали цікавими їхні образи, характери, долі – особистісний вимір ними зробленого, переломлення текстів і доль у житті кафедри, з якою я пов'язана вже чверть століття. Мемуарної літератури на цю тематику практично немає. Окремі наукові дослідження лише опосередковано виходять на питання, які мене зацікавили. Монографія про Київську світоглядно-гносеологічну школу [Губерський, Кремень… 2019] дає загальну ідейну картину розвитку нашої кафедри. У недавньому інтерв'ю відомий український етик Віктор Аронович Малахов [Малахов… 2021] побіжно згадує середовище етиків на кафедрі часів свого студентства і далі називає фахівців, які працювали в етиці. Викладачі-етики, які стояли біля витоків кафедри, переважно вже відійшли у засвіти. Мало хто може розказати про них, окрім їхніх текстів статей, монографій, навчальних програм викладання етики. А інтерес до їхніх персоналій – більше, ніж моя особиста допитливість. Сучасність актуалізує такий модус культури пам'яті, коли "динаміка пригадування і забуття" [Assmann 2006: 52] зумовлює ретроспективну увагу до індивідуальних людських доль із їхніми злетами і падіннями, до особистісного начала. Ідеться про образи, враження, які вони залишили по собі. Те, що залишається за текстами, але важливе для розуміння текстів. Тому й відбулася ця розмова з Ларисою Тимофіївною Левчук, доктором філософських наук, професором, усе життя якої було пов'язане з університетом. Після закінчення навчання на історико-філософському факультеті університету (відділення філософії) у 1962 р. вона пропрацювала більше п'ятдесяти років на нашій кафедрі (до 2015), з них двадцять сім із половиною років (1976–2002) очолювала її. Первинно розмова планувалася тематично вузькою, концентрованою на етиці та етиках кафедри. Однак знаний фахівець з естетики, Лариса Тимофіївна не могла залишити поза увагою ту галузь, якій присвятила все своє творче життя. Тому інтерв'ю охопило широкий спектр питань життя кафедри минулого століття.
Item
Від історії моральнісної культури до прикладної етики: етичні дослідження Т. Г. Аболіної в Київському університеті
(2022) Панченко, Валентина; Рогожа, Марія
У статті розглядається творча спадщина доктора філософських наук, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Тетяни Георгіївни Аболіної (1950–2015). Етика складно торувала шлях у вітчизняному академічному середовищі середини минулого століття, трансформуючись із марксистсько-ленінської пропаганди у моральну теорію. Спроможність фахівця-етика знайти свій шлях у галузі і створити власну інтелектуальну нішу для занять наукою засвідчувала появу на горизонті цікавого теоретика. Саме так спалахнула зірка Т. Г. Аболіної, яка за 37 років роботи на кафедрі університету пройшла шлях від марксистсько-ленінської етики через дослідження моральнісної культури в контексті соціокультурної динаміки до теорії прикладної етики й етичної експертизи конкретних сфер суспільної життєдіяльності. У статті висвітлюються віхи на цьому шляху, аналізується її одноосібна монографія, кандидатська і докторська дисертації, спецкурси, які вона читала на філософському факультеті.
Item
Енергія відродження. Українське кіно 2014-2020 : [рецензія]
(Редакція журналу "Кіно-Театр", Видавничий дім "Освіта України", 2022) Швець, Юлій
Рецензія на книгу "Енергія відродження. Українське кіно 2014-2020".
Item
Distance learning as a tool for enhancing university academic management processes during the war
(2023) Kuzheliev, Mykhailo; Zherlitsyn, Dmytro; Nechyporenko, Alina; Lutkovska, Svitlana; Mazur, Hennadii
The ongoing war in Ukraine has posed unprecedented challenges to traditional education systems, disrupting learning and affecting education quality. As universities adapt to these challenges, the growing reliance on distance learning strategies becomes crucial for maintaining academic management processes. This paper investigates the role of distance learning tools in addressing wartime challenges and enhancing university academic management. Utilizing a mixed-methods approach, the study combines quantitative data analysis of student performance with qualitative insights from educators and students affected by the war. The results prove the effectiveness of distance learning tools in maintaining education quality during the war while also addressing the unique challenges faced by universities in conflict areas. The findings reveal that distance learning tools serve as a valuable resource for universities to mitigate the negative impact of the war on education quality as part of academic management processes. However, specific challenges such as developing digital competencies, ensuring access to technology, and designing effective distance learning materials must be addressed in war-related disruptions. The quantitative analysis of student performance data highlights the potential of innovative distance learning tools in maintaining education quality during crises and wars. However, the efficiency of their use during the large-scale war in Ukraine has shown a decline and thus necessitates further research. Nevertheless, these insights provide valuable guidance for educators and academician managers to support students and educators during challenging times.
Item
Варварство русского міра: знищені музеї України
(Олді+, 2023) Бажан, Олег; Михайлуца, Микола
Десять років назад, у квітні 2013 р., один із найвідоміших фахівців музейної справи в Європі Ганс Мартін Хінц, в своїй лекції в Києві, намагався запропонувати українцям німецький варіант сприйняття музею, а саме, як різновид інструмента для кращого розуміння сучасного світу, визначивши йому роль місця примирення конфліктних сторін. Тоді європейський музеєзнавець не міг передбачити масштабів злочину проти людської цивілізації, проти історії, культури, мови, способу мислення тощо. Путінська терористична країна, нав’язавши Україні й цивілізованому Світу жахливу війну, порушила міжнародні принципи недоторканності кордонів та суверенності країни, що майже вісім десятиліть по завершенні Другої світової війни залишались фундаментальною основою світового устрою.
Item
"Щоденник" Мирона Кордуби як історичне джерело
(Видавництво Українського католицького університету, 2021) Гнатюк, Оля; Чех, Мирослав
"Щоденник" Мирона Кордуби за 1918-1925 роки знайдено понад чверть століття тому. Відтоді записки декана філософського факультету Українського таємного університету не раз використовували як допоміжне джерело біографи, дослідники спадщини автора та історії Галичини 1918-1923 років. Щоденник Мирона Кордуби є цінністю самою в собі; хоч еґо-документів того часу залишилося досить багато, проте щоденникові записи є серед них рідкістю. Особливе значення цей щоденник має з огляду на нову інформацію та фактаж, а ця обставина змушує заново поглянути на усталені в історіографії факти й події політичної історії Галичини 1920-1925 років: загалом на феномен "держави в державі" та її складових — політичного керівництва (зокрема, Колегія референтів Львівської делегації Української національної ради та Виділ одинадцятьох Народного комітету УНТП), Українського таємного університету, початків Української військової організації, невідомих сторінок біографії Євгена Коновальця тощо. Більшою мірою вичерпне трактування цього еґо-документа як унікального джерела подає Мирослав Чех в окремій розвідці, яка буде надрукована у видавничій серії "Україна. Європа: 1921-1939".
Item
Академічна доброчесність: відображення в етичному кодексі університетської спільноти КНУТШ
(Київський національний університет культури і мистецтв, 2022) Рогожа, Марія
Матеріали доповіді учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції "Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні", м. Київ, 22–23 березня 2022 року.
Item
Socio-Economic Dimensions of the Pandemic: a Philosophical Analysis
(2022) Morozov, Andrii; Shust, Nataliia; Rohozha, Mariya; Kulagin, Yuri
The current global crisis caused by the coronavirus pandemic has already become a challenge for individual national economies, as well as the global world system as a whole. The eminent English historian Toynbee (1987) wrote that the viability of a civilization depends on the extent to which its elite ("the creative minority") can mobilize its intellectual, moral, and physical strength to respond adequately to the challenges. Therefore, challenges are necessary for humanity since without them one would deal with spiritual and intellectual stagnation. Indeed, that which does not kill us makes us stronger. This aphorism becomes especially relevant in present times when the world is concerned with what the "post-covid" world will be, what transformations the values and worldview of individuals will undergo. The coronavirus pandemic acts in this case as a catalyst and accelerator for change and forces one to pay attention to them. As Toffler (1971) once pointed out, "The inhabitants of the earth are divided not only by race, nation, religion or ideology, but also, in a sense, by their position in time". The future is rapidly coming, although only a few per cent of the entire human population "live" in the future, that is, are psychologically ready for it. The vast majority of people (more than 70 per cent of the population) live with old ideas, stereotypes, and norms of past generations. This does not mean that one should break "the link of times" and recklessly erase the historical past. However, one cannot ignore the fact that a new era is being replaced by a new one.
Item
Дослідження блага. Частина І, глава 1
(2022) Нісіда, Кітаро
Одна з найяскравіших і найдраматичніших сторінок в історії рецепції західних ідей у Японії – це становлення сучасної японської філософії. Цей процес почався категоричним запереченням традиційної думки – не лише японської, а й китайської – у заявах Нісі Амане (西 周, 1829–1897) та Накае Цьоміна (中江兆民, 1847–1901), що, мовляв, у Японії філософії немає і ніколи не було; після цього відбулося жадібне й некритичне запозичення модних європейських та американських ідей, потім перші еклектичні спроби поєднати їх з конфуціанством або буддизмом. Врешті, у цілковитій згоді із законами діалектики, процес завершився синтезом традицій філософування Заходу і Сходу (у цьому разі – Східної Азії). Зрілу стадію цього синтезу і знаменував вихід у 1911 р. невеликої книжечки під назвою "Дослідження блага" (善の研究 Дзен-но кенкю). Цю подію вважають народженням нової японської філософії [Blocker, Starling 2000, 2]. Невдовзі книга стала бестселером [Yusa 2002, 129–130].
Item
Interventional Strategies in the Ukrainian Dubbing of The Simpsons Movie (2007)
(2022) Weston, Olena
This article analyses the interventional translation strategies employed in the Ukrainian dubbing of The Simpsons Movie (2007). Based on a parallel corpus of the English original and the Ukrainian dubbing, this paper argues that film translation frequently requires lexical adjustments by the translator in order to maintain the original context or to establish the desired emotional connection with the audience. The interventional strategies chosen for this paper and applied to detected Ukrainian fragments are generalisation, substitution and omission, which are elements of domestication strategies; and specification, which is an element of foreignization strategies. In the process of analysing the parallel corpus for The Simpsons Movie, an additional type of interventional strategy was detected and added as a fifth category: lexical domestication. This strategy relates to elements that have been deliberately created with the aim of introducing foreign replicas closer to the target language.
Item
Dialects in the Current Sociolinguistic Situation in Ukraine
(2022) Bidnoshyia, Yuri; Dyka, Liudmyla
The article attempts to consider Ukrainian dialects from a sociolinguistic perspective. In particular, the article describes the factors which influence attitudes to dialects and determine its level of prestige. The main factors described are Ukraine’s language policy and teachers’ approaches to students’ language competence. The article gives examples of statements by scholars, writers, and dialect speakers about the place of dialect in literary language and in everyday communication, as well as the phenomenon of switching codes from dialect to literary language or from dialect to another language, which often causes discomfort for dialect speakers and provokes intolerance in their peers. Ways to form a positive image of dialects are proposed, which could help improve the image of the Ukrainian language. Important measures which could be taken to achieve this aim are an increase interest in the publication of dialect texts and the creation of literary works in dialect.
Item
Теоретичні основи конкурентоспроможності підприємства
(ФОП Шпак В. Б., 2022) Волошин, Андрій; Бураковський, Ігор
Матеріали доповіді учасників Міжнародної наукової інтернет-конференції "Шістдесят восьмі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки", 27-28 вересня 2022 р., Львів, Україна – Переворськ, Польща.
Item
Monitoring and modeling of infrastructure indicators development of united territorial communities
(2022) Horoshkova, Lidiia; Khlobystov, Yevgen; Shvydka, S.; Menshov, Oleksandr; Tarasenko, Denys; Sumets, A.
A study of the dynamics of state support for infrastructure development of UTC, development expenditures (capital expenditures) and the effectiveness of the current mechanism for calculating the infrastructure subvention on the example of Zaporizhya region and identified the relationship between infrastructure subvention and development expenditures (capital expenditures). It is established that the current mechanism for determining the size of the infrastructure subvention, when it is determined depending on the size of the rural population and the area of UTC is ineffective. It is proved that it is necessary to assess the parameters of sustainable development of OTG not only by traditional components, which are economic, environmental and social, but also by the infrastructural component. For this purpose, an integrated indicator of sustainable infrastructural development of each individual UTC, district or region is proposed, which would allow comparing OTG indicators not only within a district or region, but also between regions of Ukraine. Its definition is carried out using the apparatus of fuzzy set theory.
Item
Two excitation pathways of Pr3+ ion emission in HfO2:Si:Pr films depending on crystalline phase transformations in annealing
(2023) Garcia Andrade, Maria Alejandra; Torchynska, T.; Casas Espinola, Jose Luis; Vel´azquez Lozada, E.; Polupan, G.; Khomenkova, Larysa; Gourbilleau, F.
The impact of annealing on the emission and transformation of the crystalline phases in Si rich HfO2:Pr films was investigated by analyzing the morphology, chemical composition, structure, and photoluminescence (PL) characteristics. Films were prepared by RF magnetron sputtering and monitored as-prepared and after annealing at 1000 ◦C for 5–60 min. Emission through host HfO2 defects has only been detected in spectra of as-prepared Si rich HfO2:Pr films. Heat treatment for 30 min stimulates a phase transformation together with the appearance of a tetragonal HfO2 phase and Si quantum dot (QDs). This last process is accompanied by appearance of bright emission of rare earth (RE) ions Pr3+ related to the transitions in the 4f energy levels. Additional annealing for 60 min stimulates the complete oxidation of the Si QDs with the formation of the SiO2 phase along with partial destruction of a tetragonal HfO2 phase. This last process is accompanied by the significant increase of the intensity of Pr3+ ion emission. Two forms of luminescence excitation in 4f energy levels of Pr3+ ions are discussed, related to energy transfer to Pr3+ ions, first from Si QDs and then from host defects in HfO2. These changes in the excitation pathways of Pr3+ ion emissions are stimulated by the transformations of the crystalline phases in the thermal treatment together with the generation of host HfO2 defects. Hafnia-based materials doped with RE elements are interesting for telecommunication technology and applications in waveguides and optoelectronic devices.
Item
Donetsk don’t tell – ‘hybrid war’ in Ukraine and the limits of social media influence operations
(2023) Maschmeyer, Lennart; Abrahams, Alexei; Pomerantsev, Peter; Yermolenko, Volodymyr
Many fear that social media enable more potent influence operations than traditional mass media. This belief is widely shared yet rarely tested. We challenge this emerging wisdom by comparing social media and television as vectors for influence operations targeting Ukraine. This article develops a theoretical framework based on media structure, showing how and why decentralized and centralized media offer distinct opportunities and challenges for conducting influence operations. This framework indicates a relative advantage for television in both dissemination and persuasiveness. We test this framework against the Russo-Ukrainian conflict (before the 2022 escalation), contributing new data from a national survey and a new dataset of Telegram activity. We identify fifteen disinformation narratives, and, using statistical analysis, examine correlations between media consumption, audience exposure to, and agreement with, narratives, and foreign policy preferences. To explore causal mechanisms, we follow up with content analysis. Findings strongly support our theoretical framework. While consuming some partisan social media channels is correlated with narrative exposure, there is no correlation with narrative agreement. Meanwhile, consumption of partisan television channels shows clear and consistent correlation. Finally, agreement with narratives also correlates with foreign policy preferences. However, and importantly, findings indicate the overall limitations of influence operations
Item
Cultural Interactions Between the Societies of the ‘Old Europe’ and the Steppe ‘Kurgan People’ During the Last Quarter of the 4th Millennium BC: Case Study of Serezlievka Local Group
(2022) Ivanov, Mykyta; Tupciyenko, Mykola
Cultural interactions between the societies of Old Europe and the Steppe ‘Kurgan people’ played a significant role in the academic writings of Maria Gimbutas. In her texts, the interplay between mentioned human groups was described as a dichotomy and was put into a framework of violent struggle. Three waves of destructive intrusion of steppe pastorals were reconstructed and the determinative role of ‘kurgan people’ in the spread of Indo-European nations was described (Gimbutas, 1993). However, although Gimbutas’ model is still influential and is used as a methodological framework for the most recent genomic studies (Haak et al., 2015), (Allentoft et al., 2015), (Juras et al., 2018), (Scorrano et al., 2021), there are certain archaeological data that allow suggesting a more complicated interaction than simple ‘east-to-west’ migration. In the current paper, we will publish a rare example of a kurgan burial with mixed Late Trypillia and ‘steppe’ traits, excavated by one of the authors in 1989 near the village of Pomichna. The context of similar burials discovered in the south of Eastern Europe between the South Buh and Dnieper rivers will be provided. The emergence of the Serezlievka local group with a hybrid Trypillia-steppe identity at the end of the 4th millennium BC will be conceptualized.
Item
Change in the Water Surface Area of Reservoir of the Crimean Peninsula According to Radar Satellite data Sentinel-1 for the Period from October 2014 to August 2022
(2022) Kuchma, Tetyana; Boychenko, Svitlana
According to Sentinel–1 radar satellite data, there is a tendency to reduce the area of the water mirror in all reservoirs of the Crimean Peninsula, analyzed in this study, compared to their water surface area in 2015. On average, the area of the water mirror decreased by 34% in 2021. In three reservoirs, the area of the water mirror decreased by more than 60% compared to 2015: Frontove, Taiganske, and Mizhhirske reservoirs. The tendency to reduce the water surface area begins to manifest clearly in mid–2019 and continues until 2021. Also, a retrospective analysis of satellite images for 2015–2021 showed that the Simferopol reservoir of water surface area had been reduced on average by ~ 20% compared to 2015. Changes in the Water Surface Area of Simferopol and Feodosiya Reservoir for the Period from October 2014 to August 2022 were presented. A retrospective analysis of satellite images for the period from March 2015 to August 2022 showed that the Simferopol and Feodosiya Reservoirs of water surface area had been reduced on average by ~20% and ~30% (according) compared to 2015.
Item
Центри первинної медичної допомоги
(РІК-У, 2022) Шевченко, Марина; Бацюра, Ганна; Klanacar, Darinka; Petric, Dragomir
Підрозділ 3.2. з підручника для студентів, інтернів та лікарів "Сімейна медицина" за заг. ред. Лариси Матюхи [та ін.], Ужгород, 2022.
Item
Леонід Череватенко як сценарист
(Видавничий дім Дмитра Бураго, 2022) Брюховецька, Лариса
Моя повага до Леоніда Васильовича викликана не тільки його глибокою обізнаністю й умінням донести власні думки до читача, а й моментом особистого плану. 1988 року він у видавництві "Радянський письменник" рецензував мою книжку "Література і кіно: проблеми взаємин". Що таке внутрішня рецензія? Видавництво доручає комусь із фахівців рукопис і рецензент письмово подає свою оцінку та зауваження. Автор і рецензент, якщо вони не знайомі, майже ніколи не зустрічаються. Але Леонід Васильович побажав висловити зауваження мені безпосередньо. Ми зустрілися в мене вдома й годин п’ять, якщо не більше, тривала його лекція з приводу рукопису. Але найбільше запам’яталися судження про людей кіно - тут моя обізнаність була на нулі; я розглядала фільми, до книжки увійшли також мої інтерв’ю з Валерієм Шевчуком, Іваном Драчем, Юрієм Щербаком. Він же був просвітителем і не шкодував свого часу на мене, не достатньо обізнану зі справами кіно, з професійними стосунками. Ще одна нагода поспілкуватися з ним випала наприкінці 1990-х, коли він пропонував редакції журналу "Кіно-Театр" свої статті — ми їх охоче друкували. Ми ніби помінялися ролями: тепер він був у ролі автора, проте в характері спілкування за 12 років нічого не змінилося, він так само небайдуже оцінював і ситуацію, і персон, з непорядними діями яких не міг змиритись. Я ж, як і раніше, залишалася уважним слухачем. Звісно, нічого у його текстах я не правила, та й не було жодної потреби в цьому.
Item
Дослідження історіографії філософії у франкомовній філософії
(2022) Йосипенко, Сергій
Одним з традиційних предметів дискусій істориків філософії є питання статусу історії філософії як дисципліни, а також завдань, можливостей та обмежень окремих підходів і жанрів історіографії філософії. Стаття присвячена аналізу внеску в ці дискусії досліджень історіографії філософії, які починаються у франкомовній філософії з 1970-х років з публікацією досліджень Л. Брона та М. Ґеру, зокрема відповідей на згадані питання, що окреслюються в перебігу таких досліджень. Вихідним пунктом статті є історична схема ставлення філософів до минулого філософії, запропонована І. Лафрансом, яка дає змогу визначити місце історії філософії як дисципліни в філософській діяльності і вивчати історіографію філософії як елемент такої діяльності. У статті проаналізовані три проєкти дослідження історіографії філософії – "історії історії філософії" Л. Брона, дослідження доксографії А. Лакса та М. Фреде, соціальної історії історіографії філософії К. Кьоніґ-Пралон. На підставі аналізу вказаних проєктів у статті обґрунтовано висновок, що історію філософії не можна розглядати ні лише як історичну, ні лише як філософську дисципліну, а також, що історик філософії не може досліджувати предмет, не конструюючи його одночасно на основі історичних даних, які завжди залишаються поза межами історіографічної конструкції.