Фахова мова сфери кіноіндустрії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-05-21
Authors
Углева, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
На сьогоднішній день термінологія зі сфери кіно це одна з основних тем мовознавства. Ця частина загальної терміносистеми англійської мови останнім часом активно досліджується. Особливості такої уваги полягають у швидкому розвитку нових форматів, вигляду та техніки в загальному. Термін "кіно" давним- давно став одним з найголовніших питань термінології, адже в епоху цифрових технологій – це неабиякий засіб масової інформації.
Today the terminology of cinema’s field is one of the main topics of linguistics. This part of the general terminology of English is being actively researched recently. The features of such attention are the rapid development of new formats, type and technique in general. The term "cinema" became one of the most important issues of terminology, because in the era of digital technology – it is a big medium of mass information.
Description
Keywords
сфера кіно, терміносистема кінематографа, термін сфери кіноіндустрії, матеріали конференції, the sphere of cinema, the terminological system of cinema, the term of sphere of film industry, conference materials
Citation
Углева Н. Фахова мова сфери кіноіндустрії / Наталія Углева // Мовний простір слов'янського світу (слов'яно-германські, слов'яно-романські, слов'яно-тюркські контакти) : VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 21 травня 2021 року, Львів, Київ : збірник матеріалів / редкол.: Пальчевська О. С. (голов. ред.) та ін. ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Львів : ЛДУБЖД, 2021. - С. 94-97.