Актуальні питання сучасної лінгвістики (2022)

Permanent URI for this collection

Тези доповідей Міжнародної наукової конференції "Актуальні питання сучасної лінгвістики", що пройшла в м. Київ, 25 листопада 2022 р. Збірник присвячено проблемам слов’янського, загального і зіставного мовознавства.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 19
 • Item
  Научна терминологија и ауторски неологизми у трансхуманистичкој футурофантастици Jацека Дукаја
  (2022) Ајдачић, Дејан
  У статті досліджено лексику з роману польського письменника Яцека Дукая на трансгуманістичні теми. Проаналізовано використання кібернетичної, генетичної термінології та авторських неологізмів письменника. Звернуто увагу на семантичні особливості неологізмів у побудові образу технологічно оновленої людини майбутнього.
 • Item
  Прагмалінгвістичні особливості евфемізмів масмедійного дискурсу (на матеріалі інтернет-видання "BBC News Україна")
  (2022) Балаж, Валентина
  Досліджено вторинні евфемістичні найменування, які виокремлено із новинних статей інтернет-видання "BBC News Україна". Непоодиноке використання евфемізмів фіксуємо у різних типах дискурсів, зокрема у дискурсі масмедіа. Наведено та проаналізовано приклади, що вживалися напередодні повномасштабної війни. Досліджений матеріал свідчить про наявність у авторів намірів імплікувати інформацію з метою знизити градус напруги у суспільстві. Утверджено важливість вивчення процесу евфемізації з урахуванням прагмалінгвістичного аспекту.
 • Item
  Взаємодія мовного ландшафту й мовних особистостей героїв у романі О. Ільченка "Місто з химерами"
  (2022) Близнюк, Катерина
  У статті досліджено особливості репрезентації Києва в романі О. Ільченка "Місто з химерами". Виявлено, що багатоетнічний склад населення показано через біографії та мовні особистості персонажів, а також через специфіку мовного ландшафту міста. Автор використовує польську та російську мову для маркування представників окремих соціальних груп, українська мова може мати маркувальну функцію, але переважно використовується як нейтральна мова викладу.
 • Item
  Аналіз семантичних зв'язків між словами на позначення емоцій за допомогою графових методів
  (2022) Далебіга, Олеся
  У цій роботі використано графові методи, щоб проаналізувати, як слова на позначення емоцій пов’язані між собою, на прикладі хвилювання та семантично схожих слів. Виявлено схожості та відмінності між словами в цій групі. Також проаналізовано зв’язок цієї групи із іншими групами слів на позначення емоцій.
 • Item
  Частотність уживання лексем на позначення емоцій у антивоєнному романі Е. М. Ремарка "Три товариші" (приклад використання програми Voyant Tools)
  (2022) Дубик, Ірина
  У статті досліджено частотність вживання лексем на позначення емоцій у антивоєнному романі Е. М. Ремарка "Три товариші" з використанням програми Voyant Tools. Досліджувані лексеми були розподілені на дві тематичні групи: ті, які позначають позитивні емоції, та ті, які позначають негативні. Програма Voyant Tools дозволяє зробити аналіз частотності вживання конкретних лексем за лічені секунди. Проблема, порушена в статті, є надзвичайно актуальною на сьогодні, оскільки події російсько-української війни породили емоційні стани українців, схожі з тими, які переживають герої роману. Цим і зумовлено актуальність цієї роботи.