Актуальні питання сучасної лінгвістики (2022)

Permanent URI for this collection

Тези доповідей Міжнародної наукової конференції "Актуальні питання сучасної лінгвістики", що пройшла в м. Київ, 25 листопада 2022 р. Збірник присвячено проблемам слов’янського, загального і зіставного мовознавства.

Browse