Частотність уживання лексем на позначення емоцій у антивоєнному романі Е. М. Ремарка "Три товариші" (приклад використання програми Voyant Tools)

Abstract
У статті досліджено частотність вживання лексем на позначення емоцій у антивоєнному романі Е. М. Ремарка "Три товариші" з використанням програми Voyant Tools. Досліджувані лексеми були розподілені на дві тематичні групи: ті, які позначають позитивні емоції, та ті, які позначають негативні. Програма Voyant Tools дозволяє зробити аналіз частотності вживання конкретних лексем за лічені секунди. Проблема, порушена в статті, є надзвичайно актуальною на сьогодні, оскільки події російсько-української війни породили емоційні стани українців, схожі з тими, які переживають герої роману. Цим і зумовлено актуальність цієї роботи.
The article examines the frequency of the use of lexemes to denote emotions in the anti-war novel by E. M. Remarque "Three Comrades", using the Voyant Tools program. The studied lexemes were divided into two thematic groups: those that denote positive emotions and those that denote negative ones. The Voyant Tools program allows you to analyze the frequency of use of specific lexemes in a matter of seconds. The problem raised in the article is extremely relevant today since the events of the Ukrainian-Russian war gave rise to similar emotional states of Ukrainians to those experienced by the heroes of the novel. This determines the relevance of this work.
Description
Keywords
емоції, частотність, війна, лексеми, Voyant Tools, тези конференції, emotions, frequency, war, lexemes, Voyant Tools
Citation
Дубик І. М. Частотність уживання лексем на позначення емоцій у антивоєнному романі Е. М. Ремарка "Три товариші" (приклад використання програми Voyant Tools) / Ірина Дубик // Актуальні питання сучасної лінгвістики : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 25 листопада 2022 р. / [упоряд.: Балаж В. О. ; орг. ком.: Куранова С. І. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2022. - С. 25-29.