Жанрові характеристики освітніх текстів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Зернецький, Павло
Рябоконь, Ганна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Тези оглядають жанрові особливості побудови освітніх текстів рівнів С1–С2, що відповідають просунутому та професійному рівню володіння англійською мовою. Тексти добирали з підручників відповідного рівня, що використовуються для викладання на факультеті германської філології НаУКМА на третьому році навчання згідно зі стандартами CEFR. Окрім аналізу когнітивної спрямованості дискурсів, стаття розглядає семантичну побудову текстів та визначає їхні жанрові характеристики. Автори також пропонують класифікацію освітніх текстів відповідно до їхньої когнітивно-комунікативної спрямованості.
The article surveys the genre characteristics of the construction of educative texts of C1–C2 level, which corresponds to professional level of language competence. The selection of texts was taken from the books of corresponding level which are used for teaching at German philology department of NaUKMA at the III year of study, which according to CEFR standards, implies obtaining this level. Apart from the analysis of cognitive direction of discourses, the article studies semantic composition of the texts and defines their genre characteristics. The authors also suggest the classification of educative texts according to their cognitive-communicative direction.
Description
Keywords
жанр, академічний, дискурс, текст, есе, комунікація, тези конференції, genre, academic, discourse, text, essay, communication
Citation
Зернецький П. В. Жанрові характеристики освітніх текстів / Павло Зернецький, Ганна Рябоконь // Актуальні питання сучасної лінгвістики : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 25 листопада 2022 р. / [упоряд.: Балаж В. О. ; орг. ком.: Куранова С. І. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2022. - С. 34-39.