Аналіз семантичних зв'язків між словами на позначення емоцій за допомогою графових методів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Далебіга, Олеся
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У цій роботі використано графові методи, щоб проаналізувати, як слова на позначення емоцій пов’язані між собою, на прикладі хвилювання та семантично схожих слів. Виявлено схожості та відмінності між словами в цій групі. Також проаналізовано зв’язок цієї групи із іншими групами слів на позначення емоцій.
In this paper, we use graph methods to analyze how emotion words are related to each other, using the example of the excitement and semantically similar words. Similarities and differences between the words in this group are revealed. The connection of this group with other groups of words used to denote emotions is also analyzed.
Description
Keywords
слова на позначення емоцій, емоції, почуття, хвилювання, сором, семантичні зв’язки, графові методи, центральність за посередництвом, тези конференції, words to denote emotions, emotion words, emotions, feeling, excitement, shame, semantic connections, graph methods, betweenness centrality, modularity class
Citation
Далебіга О. І. Аналіз семантичних зв'язків між словами на позначення емоцій за допомогою графових методів / Олеся Далебіга // Актуальні питання сучасної лінгвістики : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 25 листопада 2022 р. / [упоряд.: Балаж В. О. ; орг. ком.: Куранова С. І. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2022. - С. 20-24.