Прагмалінгвістичні особливості евфемізмів масмедійного дискурсу (на матеріалі інтернет-видання "BBC News Україна")

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Балаж, Валентина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено вторинні евфемістичні найменування, які виокремлено із новинних статей інтернет-видання "BBC News Україна". Непоодиноке використання евфемізмів фіксуємо у різних типах дискурсів, зокрема у дискурсі масмедіа. Наведено та проаналізовано приклади, що вживалися напередодні повномасштабної війни. Досліджений матеріал свідчить про наявність у авторів намірів імплікувати інформацію з метою знизити градус напруги у суспільстві. Утверджено важливість вивчення процесу евфемізації з урахуванням прагмалінгвістичного аспекту.
The research analyzes secondary euphemistic nominations observed in the news articles of "BBC News Ukraine". It is observed that euphemisms are widely used in various types of discourses, including mass media discourse. The analyzed examples, singled out on the eve of a full-scale war, where the authors’ desire is to imply unpleasant information in order to reduce the degree of tension in society are noticeable. The urgency of studying the process of euphemization considering he pragmalinguistic aspect is confirmed.
Description
Keywords
евфемізм, лінгвістична прагматика, масмедійний дискурс, принцип кооперації, тези конференції, euphemism, pragmalinguistics, mass media discourse, cooperative principle
Citation
Балаж В. О. Прагмалінгвістичні особливості евфемізмів масмедійного дискурсу (на матеріалі інтернет-видання "BBC News Україна") / Валентина Балаж // Актуальні питання сучасної лінгвістики : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 25 листопада 2022 р. / [упоряд.: Балаж В. О. ; орг. ком.: Куранова С. І. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2022. - C. 9-12.