Мовні засоби впливу на слухача у проповіді "Крестъ Христа Спасителя и кождого человька" П. Могили

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Тома, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метою цієї розвідки є спроба здійснити аналіз проповіді "Крестъ Христа Спасителя и кождого человька" як комунікативного явища, враховуючи мовні засоби впливу на слухача, структуру тексту й виражальні засоби, ужиті проповідником з урахуванням особливостей психологічного сприйняття.
The purpose of this research is an attempt to analyze the sermon "The Cross of Christ the Savior and Every Man" as a communicative phenomenon, taking into account the linguistic means of influencing the listener, the structure of the text, and the expressive means used by the preacher taking into account the peculiarities of psychological perception.
Description
Keywords
Петро Могила, проповідь "Крестъ Христа Спасителя и кождого человька", мовні засоби, діалог, виражальний засіб, тези конференції, Petro Mohyla, sermon "The Cross of Christ the Savior and Everyone", language means, dialogue, means of expression
Citation
Тома Н. М. Мовні засоби впливу на слухача у проповіді "Крестъ Христа Спасителя и кождого человька" П. Могили / Наталія Тома // Актуальні питання сучасної лінгвістики : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 25 листопада 2022 р. / [упоряд.: Балаж В. О. ; орг. ком.: Куранова С. І. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2022. - C. 86-90.