Слов'янські мови крізь мову українську (на матеріалі українського національного лінгвістичного корпусу)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Лучик, Алла
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Репрезентативність, збалансованість за жанрами і функційними стилями текстів Українського національного лінгвістичного корпусу обсягом близько 20 млн, а також можливість використання повнотекстового пошукового інструментарію дозволили отримати максимально достовірні дані про особливості функціонування номінацій слов’янських мов в українській мові. За допомогою методу кількісних підрахунків описано шкалу уживаності референтів слов’янських мов в українських текстах усіх функційних стилів.
The representativeness, balance in terms of genres and functional styles of the texts of the Ukrainian National Linguistic Corpus with a volume of about 20 million, as well as the possibility of using a full-text search toolkit, made it possible to obtain the most reliable data on the functioning of the nominations of Slavic languages in the Ukrainian language. Using the method of quantitative calculations, the scale of the use of referents of Slavic languages in Ukrainian texts of all functional styles is described.
Description
Keywords
українська мова, слов’янські мови, Український національний лінгвістичний корпус, функційний стиль, тези конференції, Ukrainian language, Slavic languages, Ukrainian national linguistic corpus, functional style
Citation
Лучик А. А. Слов'янські мови крізь мову українську (на матеріалі українського національного лінгвістичного корпусу) / Алла Лучик // Актуальні питання сучасної лінгвістики : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 25 листопада 2022 р. / [упоряд.: Балаж В. О. ; орг. ком.: Куранова С. І. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2022. - C. 48-51.