Взаємодія мовного ландшафту й мовних особистостей героїв у романі О. Ільченка "Місто з химерами"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Близнюк, Катерина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджено особливості репрезентації Києва в романі О. Ільченка "Місто з химерами". Виявлено, що багатоетнічний склад населення показано через біографії та мовні особистості персонажів, а також через специфіку мовного ландшафту міста. Автор використовує польську та російську мову для маркування представників окремих соціальних груп, українська мова може мати маркувальну функцію, але переважно використовується як нейтральна мова викладу.
The article examines the peculiarities of the representation of Kyiv in O. Ilchenko’s novel "The City of Chimeras". It was revealed that the multiethnic population of Kyiv is shown through the biographies and linguistic personalities of the characters, as well as through the linguistic landscape of the city. The author uses the Polish and Russian languages to mark representatives of certain social groups, the Ukrainian language can have a marking function, but it is mostly used as a neutral language.
Description
Keywords
мовний ландшафт, мовна особистість, полілінгвізм, етнічна група, іншомовні слова, тези конференції, linguistic landscape, linguistic personality, multilingualism, ethnic group, loan-words
Citation
Близнюк К. Р. Взаємодія мовного ландшафту й мовних особистостей героїв у романі О. Ільченка "Місто з химерами" / Катерина Близнюк // Актуальні питання сучасної лінгвістики : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 25 листопада 2022 р. / [упоряд.: Балаж В. О. ; орг. ком.: Куранова С. І. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2022. - С. 13-19.