Методи цифрових лінгвістичних досліджень: корпусні технології та штучний інтелект

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Надутенко, Маргарита
Надутенко, Максим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Обґрунтовано тезу про основні методи цифрових лінгвістичних досліджень, які доцільно використовувати для дослідження мовного матеріалу. У групі презентованих методів виділено основні: статистичний, корпусний, лексикографічний метод дослідження, в основі якого теорія лексикографічних систем, та метод штучного інтелекту: машинне навчання, глибоке навчання, нейромережі.
The research substantiates the thesis about the main methods of digital linguistics which are expedient to use for research language material. In the group of presented methods main ones are highlighted: statistical, corpora, lexicographic methods of research (based on the theory of lexicographic systems) and the methods of artificial intelligence: machine learning, deep learning, neural networks.
Description
Keywords
цифрові методи лінгвістичних досліджень, корпусні технології, мультимедійний словник, теорія лексикографічних систем, штучний інтелект, машинне навчання, нейромережі, тези конференції, digital methods of linguistic research, corpus technologies, multimedia dictionary, theory of lexicographic systems, artificial intelligence, machine learning, neural networks
Citation
Надутенко М. В. Методи цифрових лінгвістичних досліджень: корпусні технології та штучний інтелект / Маргарита Надутенко, Максим Надутенко // Актуальні питання сучасної лінгвістики : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 25 листопада 2022 р. / [упоряд.: Балаж В. О. ; орг. ком.: Куранова С. І. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2022. - С. 56-64.