Лінгвокультурна семантика прізвиськ у народній мовi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Пальчевська, Олександра
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У пропонованій розвідці йдеться про особливості лінгвокультурної семантики прізвиськ у народній мові. Прізвиська – це імена, які надаються членам певної родини, товаришам по грі, друзям і колегам та виконують важливі соціальну та лінгвокультурну функції. Нами виокремлено такі лексико-семантичні групи прізвиськ: зовнішні риси людини, риси характеру, розум/дурість, віднесеність людини до певної соціальної групи, соціальний статус, територіальна локалізація.
The investigation proposed deals with the peculiarities of the nicknames linguistic and cultural semantics in the vernacular. Nicknames are names given to the members of a certain family, playmates, friends and colleagues, and perform important social as well as linguistic and cultural functions. We have singled out the following lexical-semantic groups of nicknames: external features of a person, character traits, intelligence/stupidity, belonging to a certain social group, social status, territorial location.
Description
Keywords
народна мова, прізвиська, лінгвокультурна семантика, неофіційні назви, тези конференції, vernacular, nicknames, linguistic and cultural semantics, unofficial names
Citation
Пальчевська О. С. Лінгвокультурна семантика прізвиськ у народній мовi / Олександра Пальчевська // Актуальні питання сучасної лінгвістики : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 25 листопада 2022 р. / [упоряд.: Балаж В. О. ; орг. ком.: Куранова С. І. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2022. - С. 69-72.