Зауваги щодо класифікаційних критеріїв прислівникових еквівалентів слова

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Суховець, Юлія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Окреслено основні шляхи визначення класифікаційних критеріїв прислівникових еквівалентів слова – нарізнооформлених зв’язаних сполук, співвідносних за значенням і функцією із власне-прислівниками. Серед таких критеріїв: орфографічний, морфологічний, формальний та семантичний. Запропоновано засадничий критерій для розмежування прислівникового еквівалента слова та фразеологізму, а саме: образний.
The main ways of determining the classification criteria of adverbial equivalents of the word – differently formed bound compounds related in meaning and function to proper adverbs – are outlined. These criteria include: orthographic, morphological, formal, and semantic. A basic criterion for distinguishing the adverbial equivalent of the word and a phraseologism is proposed, which is figurative.
Description
Keywords
прислівник, прислівникові еквіваленти слова, фразеологізм, тези конференції, adverb, adverbial equivalents of the word, phraseologism
Citation
Суховець Ю. М. Зауваги щодо класифікаційних критеріїв прислівникових еквівалентів слова / Юлія Суховець // Актуальні питання сучасної лінгвістики : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 25 листопада 2022 р. / [упоряд.: Балаж В. О. ; орг. ком.: Куранова С. І. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2022. - C. 82-85.