Ретроспекція та проспекція українського бити в етимологічному словнику

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Ярун, Галина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Українське бити є давньою за походженням багатозначною мовною одиницею. Її розвиток та функціонування в сучасній мові забезпечує кореляція генетично усталених форми і змісту, яку підтримують відносно зовнішні процеси структурно-системної організації в розвитку інших одиниць.
Ukrainian бити is a multi-meaning linguistic unit of ancient origin. Its development and functioning in the modern language is ensured by the correlation of genetically established form and content, which is supported by relatively external processes of structural and systemic organization in the development of other units.
Description
Keywords
ретроспекція і проспекція, мовна одиниця, форма і зміст, кореляція, тези конференції, retrospection and prospection, linguistic unit, form and content, correlation
Citation
Ярун Г. М. Ретроспекція та проспекція українського бити в етимологічному словнику / Галина Ярун // Актуальні питання сучасної лінгвістики : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 25 листопада 2022 р. / [упоряд.: Балаж В. О. ; орг. ком.: Куранова С. І. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2022. - C. 91-94.