Структурно-семантичні особливості термінів тактичної медицини в англійській та українській мовах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Маланюк, Марія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджено структурні особливості термінології тактичної медицини, а саме численні методи, за допомогою яких вони формуються. Доведено структурні, словотвірні особливості сучасної медичної термінології. Визначено найбільш ефективні методи творення тактико-медичних термінологічних одиниць, окреслено особливості процесів деривації професійної лексики. Продемонстровано семантико-тематичні категорії термінів.
In this work the structural features of the combat medicine terminology were studied, namely the numerous methods by which they are formed. The structural, word-forming features of modern medical terminology are proved. The most effective methods of creating tactical and medical terminological units are determined, the peculiarities of the derivation processes in professional vocabulary are outlined.
Description
Keywords
тактична медицина, термін, композити, юкстапозити, суфіксація, префіксація, тези конференції, combat medicine, composite, juxtaposition, suffix, prefix
Citation
Маланюк М. С. Структурно-семантичні особливості термінів тактичної медицини в англійській та українській мовах / Марія Маланюк // Актуальні питання сучасної лінгвістики : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 25 листопада 2022 р. / [упоряд.: Балаж В. О. ; орг. ком.: Куранова С. І. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2022. - C. 52-55.