Формульна репрезентація семантики образного порівняння

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Оленяк, Мар'яна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Пропонується універсальна формула образного порівняння, яка репрезентує семантичну модель останнього на глибинному рівні і є застосовною до будь-якого з його типів. Незалежно від мови дослідження, вона виказує кількісно-якісне співвідношення складників образного порівняння із зазначенням природи відношень між предметом та еталоном порівняння.
A universal formula of simile is proposed, which represents the semantic model of its deep structure and is applicable to any of its types. Regardless of the language, it expresses the quantitative-qualitative ratio of simile components with an indication of the nature of relationship between the tenor and the vehicle.
Description
Keywords
образне порівняння, компаративність, предмет порівняння, еталон порівняння, основа порівняння, тези конференції, simile, comparative structure, tenor, vehicle, ground
Citation
Оленяк М. Формульна репрезентація семантики образного порівняння / Мар'яна Оленяк // Актуальні питання сучасної лінгвістики : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 25 листопада 2022 р. / [упоряд.: Балаж В. О. ; орг. ком.: Куранова С. І. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2022. - С. 65-68.