Научна терминологија и ауторски неологизми у трансхуманистичкој футурофантастици Jацека Дукаја

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Ајдачић, Дејан
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджено лексику з роману польського письменника Яцека Дукая на трансгуманістичні теми. Проаналізовано використання кібернетичної, генетичної термінології та авторських неологізмів письменника. Звернуто увагу на семантичні особливості неологізмів у побудові образу технологічно оновленої людини майбутнього.
The paper examines the vocabulary from the novel by the Polish writer Jacek Dukaj with transhumanist topics. The use of cybernetic, genetic terminology and authorial neologisms of the writer is analyzed. Attention is paid to the semantic features of neologisms in the construction of the image of the technologically upgraded man of the future.
Description
Keywords
трансгуманізм, термінологія, авторські неологізми, польська мова, Яцек Дукай, тези конференції, transhumanism, terminology, author’s neologisms, Polish language, Jacek Dukaj
Citation
Ајдачић Д. Научна терминологија и ауторски неологизми у трансхуманистичкој футурофантастици Jацека Дукаја / Ајдачић В. Дејан // Актуальні питання сучасної лінгвістики : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 25 листопада 2022 р. / [упоряд.: Балаж В. О. ; орг. ком.: Куранова С. І. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2022. - С. 5-8.