Актуальні питання сучасної лінгвістики (2021)

Permanent URI for this collection

Тези доповідей Міжнародної наукової конференції "Актуальні питання сучасної лінгвістики", що пройшла в м. Київ, 2 березня 2021 р. Збірник присвячено проблемам слов’янського, загального і зіставного мовознавства.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 22
 • Item
  Глобалізаційні англіцизми (aнглобалізми) в сербскій мові
  (2021) Ајдачић, Дејан
  Англійські слова, запозичені до інших мов у процесі глобалізації, автор пропонує називати "англобалізмами". Вказується на джерела неологізмів англійського походження у сербській неолексикографії, зокрема в лексиконах та словниках. Наводяться приклади англобалізмів у сербській мові та приклади англокалізмів – адаптованих (тобто локалізованих) англобалізмів із семантичним відхиленням по відношенню до англійського слова. Автор уважає перспективним порівнняльні дослідження англокалізмів.
 • Item
  Структурна і семантична специфіка польських прийменникових еквівалентів слова
  (2021) Антонова, Ольга
  У статті аналізуються граматичні параметри польських прийменникових еквівалентів слова структурного типу "w stosunku do", з’ясовується взаємодія формальних характеристик із семантичними особливостями трикомпонентних прийменникових єдностей. Окреслено перспективи параметризації трикомпонентних еквівалентів слова у сфері лінгвістичної аналітики та цифрової лексикографії.
 • Item
  Одиниці негативної семантики у структурі лексико-семантичних полів "патріотизм", "patriotyzm" і "patriotism"
  (2021) Близнюк, Катерина
  У статті досліджено особливості функціонування лексем із негативною семантикою в лексико-семантичних полях "патріотизм". Виявлено їхню належність до мікрополів "націоналізм". Проаналізовано склад і семантику цих мікрополів, визначено спільне й відмінне в українській, польській та англійській мовах.
 • Item
  Представлення дискурсивних одиниць у словниках
  (2021) Вербиненко, Юлія
  На прикладі ДО "загалом, в цілому / в целом / generally" у словниках української, російської та англійської мов показано, як у традиційних словниках відображаються дискурсивні значення.
 • Item
  Вивчення власних назв крізь призму етносоціоономастики: теоретичні аспекти
  (2021) Голотова, Ірина
  У статті проаналізовано основні підходи до вивчення власних назв, зосереджено увагу на специфічних рисах різних парадигм розгляду онімної лексики,запропоновано новий підхід до вивчення ономастичної системи з погляду етнічної маркованості онімних одиниць та визначено його основні теоретичні засади.