Засоби символізації та стереотипізації у творенні мовних образів квітів у польській мові й культурі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Непоп-Айдачич, Лідія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У цій праці автор аналізує польські номінації квітів (гвоздика, конвалія, незабудка, братки) як засоби символізації та стереотипізації їхніх рис. Розглядається, які стереотипні риси мовно-культурного образу відповідних квітів, відображені у загальнопольській та діалектних назвах, зазнали символізації, а які ні. Виявляються мотиваційні моделі виникнення християнських і польських народних символічних значень. Автор виконує дослідження, спираючись на засади когнітивної етнолінгвістики.
In this article the author analyzes the Polish nominations of flowers (Carnation, Lily of the valley, Forget-me-not, Pansies) as means of symbolizing and stereotyping their respective features. The author consideres, which stereotypical features of the linguistic and cultural image of the respective flowers, reflected in the Polish and dialect names, have been symbolized and which have not. The article reveals motivational models of the creation of Christian and Polish folk symbolic meanings. The author perfoms research basing on the principles of cognitive ethnolinguistics.
Description
Keywords
мовна картина світу, стереотип, символ, мовний образ квітів, польська мова, гвоздика, конвалія, незабудка, братки, етнолінгвістика, когнітивна етнолінгвістика, матеріали конференції, linguistic picture of the world, stereotype, symbol, linguistic image of flowers, Polish language, carnation, lily of the valley, forget-me-not, pansies, ethnolinguistics, cognitive ethnolinguistics
Citation
Непоп-Айдачич Л. В. Засоби символізації та стереотипізації у творенні мовних образів квітів у польській мові й культурі / Лідія Непоп-Айдачич // Актуальні питання сучасної лінгвістики : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції] (м. Київ, 2 березня 2021 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, НаУКМА, Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2021. - С. 73-76.