Тривимірний простір компаративістики у працях Василя Лучика

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Лучик, Алла
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Проблема виокремлення сучасних галузей компаративістики і досі лишається актуальною у вітчизняному мовознавстві. Наукові студії Василя Лучика значною мірою проливають світло на розподіл напрямків цієї пошукової діяльності. Обстеження праць ученого дозволяє висновковувати про обстоювання ним як діахронічних, так і синхронічних досліджень, що повинні бути рівномірно представлені трьома аспектами компаративістики: порівняльно-історичне, зіставне та зіставно-типологічне мовознавство.
The problem of identifying modern branches of comparative studies is still relevant in Ukrainian linguistics. Vasily Luchik's scientific research sheds light on the distribution of the directions of this search activity. A survey of the scientist's works allows us to draw conclusions about his advocacy of both diachronic and synchronic research, which should be uniformly represented by three aspects of comparative studies: comparative-historical linguistics, comparative linguistics and typological linguistics.
Description
Keywords
компаративістика, порівняльно-історичне мовознавство, зіставне мовознавство, типологічне мовознавство, зіставно-історичне мовознавство, історико-типологічне мовознавство, матеріали конференції, comparative linguistics, comparative historical linguistics, typological linguistics
Citation
Лучик А. А. Тривимірний простір компаративістики у працях Василя Лучика / Алла Лучик // Актуальні питання сучасної лінгвістики : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції] (м. Київ, 2 березня 2021 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, НаУКМА, Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2021. - С. 58-61.