Вивчення власних назв крізь призму етносоціоономастики: теоретичні аспекти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Голотова, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано основні підходи до вивчення власних назв, зосереджено увагу на специфічних рисах різних парадигм розгляду онімної лексики,запропоновано новий підхід до вивчення ономастичної системи з погляду етнічної маркованості онімних одиниць та визначено його основні теоретичні засади.
The paper outlines the main approaches of studying of proper names and the significant features of different paradigms of analysis of proper names. The author declares the new approach to studying of proper names from their ethnic affiliation’s perspective and determines its theoretical basis.
Description
Keywords
власні назви, ономастична система мови, соціоономастика, етносоціоономастика, матеріали конференції, proper names, the system of proper names, socio-onomastic, ethnosocio-onomastic
Citation
Голотова І. О. Вивчення власних назв крізь призму етносоціоономастики: теоретичні аспекти / Ірина Голотова // Актуальні питання сучасної лінгвістики : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції] (м. Київ, 2 березня 2021 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, НаУКМА, Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2021. - С. 26-29.