Методи ономастичного дослідження з використанням сучасних лінгвістичних технологій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Надутенко, Маргарита
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Обґрунтовано тезу про цифрові методи лінгвістичного дослідження онімного матеріалу як необхідну складову сучасного ономастичного дослідження. У структурі методу виділено основні компоненти цифрової обробки та презентації онімного матеріалу: віртуальні лабораторії з ономастики, бази даних для обробки великих масивів інформації, онотологічні екскурсії 3D панорамою віртуального музею, відеословник.
The thesis about digital methods of linguistic research of onymic material as a necessary component of modern onomastic research is substantiated. The structure of the method highlights the main components of digital processing and presentation of onymic material: virtual laboratories for onomastics, databases for processing large arrays of information, onotological 3D panorama virtual museum tours, video dictionary.
Description
Keywords
віртуалізація, віртуальна лабораторія, електронний словник, топонім, ономастика, цифровий метод, відеословник, онотологічна екскурсія 3D панорамою віртуального музею, ІТ платформа "ПОЛІЕДР", матеріали конференції, virtualization, virtual laboratory, electronic dictionary, toponym, onomastics, digital method, onotological 3D panorama virtual museum tour, video dictionary, IT-platform "POLYHEDRON"
Citation
Надутенко М. В. Методи ономастичного дослідження з використанням сучасних лінгвістичних технологій / Маргарита Надутенко // Актуальні питання сучасної лінгвістики : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції] (м. Київ, 2 березня 2021 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, НаУКМА, Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2021. - С. 65-72.