Моделювання як ефективний спосіб пізнання формально-структурної організації прислівникових еквівалентів слова

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Суховець, Юлія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Представлено найпотужніші моделі прислівникових еквівалентів слова сучасної української мови з віялоподібним розщепленням на першому кроці формування структури, які розкривають формально-структурну організацію зазначених одиниць. Побудовані моделі дозволяють зробити висновок, що еквіваленти слова, зокрема прислівникові, не випадкове, а системне явище української мови.
The most powerful models of adverbial equivalents of the word of the modern Ukrainian language with a fan-shaped extension at the first step of structure formation, which reveal the formal-structural organization of these units, are presented. The constructed models allow us to conclude that equivalents of the word, especially adverbial ones, are not casual, but a systemic phenomenon of the Ukrainian language.
Description
Keywords
еквіваленти слова, прислівникові еквіваленти слова, лінгвістична модель, моделювання, форма вираження мовної одиниці, матеріали конференції, equivalents of the word, adverbial equivalents of the word, linguistic model, modeling, form of expression of a language unit
Citation
Суховець Ю. М. Моделювання як ефективний спосіб пізнання формально-структурної організації прислівникових еквівалентів слова / Юлія Суховець // Актуальні питання сучасної лінгвістики : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції] (м. Київ, 2 березня 2021 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, НаУКМА, Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2021. - С. 92-97.