Глобалізаційні англіцизми (aнглобалізми) в сербскій мові

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Ајдачић, Дејан
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Англійські слова, запозичені до інших мов у процесі глобалізації, автор пропонує називати "англобалізмами". Вказується на джерела неологізмів англійського походження у сербській неолексикографії, зокрема в лексиконах та словниках. Наводяться приклади англобалізмів у сербській мові та приклади англокалізмів – адаптованих (тобто локалізованих) англобалізмів із семантичним відхиленням по відношенню до англійського слова. Автор уважає перспективним порівнняльні дослідження англокалізмів.
Borrowed English words in the other languages, which arose in the process of globalization, the author proposes to call "anglobalisms". Indicates the sources of neologisms of English origin in Serbian neolexicography in lexicons and dictionaries. Examples of "anglobalisms" – globalisations anglicisms in the Serbian language and examples of "anglocalisms" – serbian adapted, localised anglicisms with a semantic deviation in relation to the English word are given. The author proposes a comparative study of localisation of anglicisms in various languages.
Description
Keywords
сербська мова, неологізми, неологічна лексикографія, англіцизми, англобалізми, глобалізація, глокалізація, матеріали конференції, Serbian language, neologisms, neological lexicography, anglicisms, anglobalisms, anglocalisms, globalization, glocalization
Citation
Ајдачић Д. Глобалізаційні англіцизми (aнглобалізми) в сербскій мові / Дејан Ајдачић // Актуальні питання сучасної лінгвістики : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції] (м. Київ, 2 березня 2021 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, НаУКМА, Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2021. - С. 5-10.