Лінгвокультурні особливості народної метереологічної лексики та фразеології

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Пальчевська, Олександра
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У розвідці йдеться про особливості народного маркування метеорологічної лексики та фразеології англійської, української та французької мов. Основні концепти, які втілюються в мові є етно- та культурно- маркованими. Будучи об’єктом нашого дослідження, концептуальні утворення у царині традиційної народної метереології (ментальні проекції або стереотипи) визначають специфіку етнічної картини світу.
The investigation deals with the meteorological vocabulary and phraseology of English, Ukrainian and French languages folk marking peculiarities. The main concepts embodied in the language are ethno- and culturally marked. As the object of our study, conceptual formations in the field of traditional folk meteorology (mental projections or stereotypes) determine the ethnic world picture specifics.
Description
Keywords
лінгвокультурні особливості, народне маркування, народна метереологія, етномовна картина світу, матеріали конференції, linguistic and cultural features, folk marking, folk meteorology, ethnolinguistic picture of the world
Citation
Пальчевська О. С. Лінгвокультурні особливості народної метереологічної лексики та фразеології / Олександра Пальчевська // Актуальні питання сучасної лінгвістики : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції] (м. Київ, 2 березня 2021 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, НаУКМА, Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2021. - С. 82-84.