Одиниці негативної семантики у структурі лексико-семантичних полів "патріотизм", "patriotyzm" і "patriotism"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Близнюк, Катерина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджено особливості функціонування лексем із негативною семантикою в лексико-семантичних полях "патріотизм". Виявлено їхню належність до мікрополів "націоналізм". Проаналізовано склад і семантику цих мікрополів, визначено спільне й відмінне в українській, польській та англійській мовах.
The article investigates the peculiarities of the functioning of lexemes with negative semantics in the lexical-semantic fields of "патріотизм", "patriotyzm" and "patriotism". Their belonging to the microfields of "націоналізм", "nacjonalizm" and "nationalism" was revealed. The composition and semantics of these microfields are analyzed, similarities and differences in Ukrainian, Polish and English languages are determined.
Description
Keywords
лексико-семантичне поле, семантичне мікрополе, лексема, сема, ядро, периферія, матеріали конференції, lexical-semantic field, semantic microfield, lexeme, seme, core, periphery
Citation
Близнюк К. Р. Одиниці негативної семантики у структурі лексико-семантичних полів "патріотизм", "patriotyzm" і "patriotism" / Катерина Близнюк // Актуальні питання сучасної лінгвістики : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції] (м. Київ, 2 березня 2021 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, НаУКМА, Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2021. - С. 15-19.