Зіставний аналіз етноботанічних номенів в англійській і українській мовах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Свидницька-Ільків, Наталя
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті йдеться про структуро-семантичні особливості в термінологічній лексиці народної ботаніки. Ботанічна лексика, що належить до найбагатших тематичних груп будь-якої мови, становить значний інтерес для науки як з огляду на її велику кількість, давність її походження, різноманітність шляхів формування, специфічне місце у системі національної мови. Актуальність роботи визначається браком порівнянь англійських та українських етноботанічних номенів, та способи творення та мотивацію їх творення.
The article deals with the structural and semantic peculiarities in the terminological vocabulary of folk botany. Botanical vocabulary, which belongs to the richest thematic groups of any language, is of considerable interest to science, given its large number, antiquity of its origin, the variety of ways of formation, a specific place in the national language system. The relevance of the such research is determined by the lack of comparisons of English and Ukrainian ethnobotanical nomens, and methods of creation.
Description
Keywords
зіставний аналіз, номен, народна ботаніка, термін, матеріали конференції, comparative analysis, nomen, folk botany, term
Citation
Свидницька-Ільків Н. В. Зіставний аналіз етноботанічних номенів в англійській і українській мовах / Наталія Свидницька-Ільків // Актуальні питання сучасної лінгвістики : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції] (м. Київ, 2 березня 2021 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, НаУКМА, Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2021. - С. 89-91.