Когнітивний синтаксис: становлення і перспективи розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Палатовська, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У доповіді розглянуті етапи становлення когнітивної лінгвістики та методологійні засади когнітивного підходу до вивчення синтаксичних одиниць. Представлено ключові положення сучасних досліджень у царині когнітивного синтаксису, які сприятимуть створенню "природної моделі" мови; сформульовано вихідні положення для подальших досліджень одиниць синтаксису в когнітивно-дискурсивній парадигмі.
The report considers the stages of formation of cognitive linguistics and methodological principles of the cognitive approach to the study of syntactic units. This approach to syntactic units is primarily aimed at the study of language as a specific human cognitive activity: language is interpreted as a complex biosocial phenomenon. The paper presents the key provisions of modern research in the field of cognitive syntax, which will contribute to the creation of a "natural model" of language. The starting points for further research of syntax in the cognitive and discursive paradigm are formulated.
Description
Keywords
когнітивна лінгвістика, когнітивний синтаксис, синтаксична одиниця, складне речення, науково-навчальний дискурс, матеріали конференції, cognitive linguistics, cognitive syntax, syntactic unit, complex sentences, scientific and educational discourse, cognitive and discursive paradigm
Citation
Палатовська О. В. Когнітивний синтаксис: становлення і перспективи розвитку / Олена Палатовська // Актуальні питання сучасної лінгвістики : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції] (м. Київ, 2 березня 2021 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, НаУКМА, Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2021. - С. 77-81.