2023. Мовний простір сучасного світу: Тези доповідей Всеукраїн ської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 26 травня 2023 р.)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Проблема автоматичного опрацювання нестандартного правопису в українському корпусі: написання разом, окремо і через дефіс у текстах желехівкою
  (2023) Чемерис, Юрій
  У статті описано проблеми, пов’язані з обробленням україномовних текстів, написаних західноукраїнським варіантом правопису (желехівкою) у період з 1880 до 1910 р. Желехівка мала значну варіативність, що показано на прикладі варіантів написань найчастотніших слів, частково спричинених впливом польського правопису. Це значно ускладнює завдання автоматичного опрацювання старих західноукраїнських текстів
 • Item
  Мовний аналіз комунікації користувачів соціальних мереж
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Чорнопис, Христина
  У статті розглядаються всі рівні структурної організації соціаль- ної мережі як жанру інтернет-комунікації. З’ясовано, що соціальні мережі, де спілкування відбувається переважно за допомогою писемних текстів, створюють новий спосіб комунікації, який за зовнішнім виглядом нагадує усний різновид розмовного стилю. Соціальні мережі — сприятливе середовище для використання сміливого лінгвістичного експериментування: змішування різних мов, стилів, мовних засобів, індивідуальних прийомів, трансформацій та інновацій.
 • Item
  Історія і сучасний стан сленгових одиниць на позначення людини в українській мові
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Шевчук, Ольга
  У роботі розглянуто історію та сучасний стан сленгових виразів на позначення людини в українській мові. У минулому українська мова була під впливом різних іноземних культур і мов, що відображалося на використанні слів для позначення людей. У сучасному українському суспільстві спостерігається активний процес формування нових сленгових виразів, які пов’язані з інтернет-культурою, молодіжними підлітковими субкультурами та впливом зарубіжних мов. Робота розглядає різні вирази, які використовуються для позначення хлопців і дівчат, а також звертає увагу на те, що деякі з них можуть мати негативну конотацію або вважатися неввічливими. Також у сучасному українському сленгу є багато англійських запозичень, що свідчить про вплив глобалізації та міжнародного спілкування на мову.
 • Item
  Одомашнення та очуження як способи передавання гумору (на матеріалі мультиплікаційного серіалу "Рік та Морті")
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Штанько, Ярослава
  У цьому дослідженні розглядаються стратегії одомашнення та очуження, їхні вияви та принципи добору одиниць для перекладу гумору мультиплікаційного серіалу "Рік та Морті". Описано приклади контекстуального перекладу, родовидової заміни, функціонального аналогу, а також розкрито причину, чому перекладачі використали стратегію очуження під час перекладу.
 • Item
  Мовна особистість протагоніста в повісті "Вогник далеко в степу" Григора Тютюнника (граматичний вимір)
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Шумило, Вікторія
  У статті з погляду лінгвоперсонології проаналізовано мовлення протагоніста в повісті "Вогник далеко в степу" Гр. Тютюнника; окреслено найтиповіші мовленнєві риси героя на морфологійному, словотвірному й синтаксичному рівнях.