Особливості порушення норм літературної мови у романі "Мур" А. Любки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Балабаш, Анастасія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
У статті проаналізовано порушення мовних норм у творі А. Любки "МУР". Розглянуто вживання нецензурної лексики, фемінітивів, варваризмів і вульгаризмів на прикладі мовлення головних персонажів. Досліджено функції вживання обсценної лексики у тексті.
Description
The article analyzes the violation of language norms in A. Liubka’s novel "MUR". The use of obscene vocabulary, feminine gender, varbarisms and vulgarisms on the example of the main characters’ speech is considered. The functions of the use of obscene vocabulary in the text are investigated.
Keywords
табу, фемінітиви, негативна конотація, позитивна конотація, експресивність, тези конференції, taboos, femininities, negative connotation, positive connotation, expressiveness
Citation
Балабаш А. В. Особливості порушення норм літературної мови у романі "Мур" А. Любки / Анастасія Балабаш // Мовний простір сучасного світу : тези доповідей VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Київ, 26 травня 2023 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І. (голова) та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2023. - С. 16-19.