Визначення поняття "емоційний концепт" у сучасній лінгвістиці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Барнякова, Владислава
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
Статтю присвячено проблемі дослідження емоцій у контексті сучасної лінгвістичної парадигми. Емотивність репрезентовано як лінгвістичну складову емоційності, що зводиться до семантичного тлумачення емоцій. У роботі висвітлено актуальні питання лінгвістики емоцій як одного з провідних напрямів у сьогочасному мовознавстві, а також розглянуто особливості дослідження та репрезентації емоційних концептів.
Description
The article is devoted to the problem of studying emotions in the context of the modern linguistic paradigm. Emotiveness is regarded as a linguistic component of emotionality, which is reduced to the semantic interpretation of emotions. The paper deals with the topical issues of linguistics of emotions as one of the leading trends in current linguistics, as well as the peculiarities of research and representation of emotional concepts.
Keywords
емоція, лінгвістика емоцій, емотіологія, емотивність, експресивність, емоційність, емоційний концепт, тези конференції, emotion, linguistics of emotions, emotiology, emotiveness, expressiveness, emotionality, emotional concept
Citation
Барнякова В. М. Визначення поняття "емоційний концепт" у сучасній лінгвістиці / Владислава Барнякова // Мовний простір сучасного світу : тези доповідей VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Київ, 26 травня 2023 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І. (голова) та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2023. - С. 24-28.