Лексико-граматичні особливості ад'єктивних конструкцій англійської та української мов на позначення явищ погоди: корпусобазований підхід

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Кашинська, Анастасія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
У цій статті було проведено дослідження лексико-граматичних особливостей ад’єктивних конструкцій англійської та української мов на позначення явищ погоди, пошук яких здійснювався за допомогою програмного забезпечення Sketch Engine. Застосування корпусних методів у дослідженні дало змогу проаналізувати та порівняти конструкції в обох мовах, а також отримати більш глибоке розуміння їх лексико-граматичних особливостей та впливу на сприйняття в різноманітних контекстах.
Description
This article explores the lexical and grammatical characteristics of adjectival constructions in English and Ukrainian language that denote weather phenomena, which were investigated using the Sketch Engine software. The use of corpus-based methods in this research enabled the analysis and comparison of the constructions in both languages, thereby offering a deeper understanding of their lexical and grammatical characteristics and their impact on perception within diverse contexts.
Keywords
ад’єктивні конструкції, погодні явища, лексема, Sketch Engine, тези конференції, adjectival constructions, weather phenomena, lexeme, Sketch Engine
Citation
Кашинська А. Лексико-граматичні особливості ад'єктивних конструкцій англійської та української мов на позначення явищ погоди: корпусобазований підхід / Анастасія Кашинська // Мовний простір сучасного світу : тези доповідей VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Київ, 26 травня 2023 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І. (голова) та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2023. - С. 86-89.