Взаємозв'язок концептів "страх" і "смерть" у романі "Не озирайся і мовчи" Макса Кідрука

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Константинова, Алла
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
У роботі розглянуто значення концептуальної картини світу. Проаналізовано концепти "страх" і "смерть" та їхній взаємозв’язок, який зароджується ще в уявленні давніх греків і давніх слов’ян. На матеріалі роману Макса Кідрука "Не озирайся і мовчи" проілюстровано реалізацію аналізованих концептів у структурі художнього твору.
Description
The article examines the importance of the conceptual picture of the world. The research analyzes concepts of "fear" and "death" and their interrelation, which originates in the mind of the ancient Greeks and ancient Slavs. The material of novel "Don’t look back and be silent" by Max Kidruk illustrates the implementation of the analyzed concepts in the structure of the literary work.
Keywords
концепт, страх, смерть, фольклор, потойбіччя, Макс Кідрук, тези конференції, concept, fear, death, folklore, afterlife, Max Kidruk
Citation
Константинова А. О. Взаємозв'язок концептів "страх" і "смерть" у романі "Не озирайся і мовчи" Макса Кідрука / Алла Константинова // Мовний простір сучасного світу : тези доповідей VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Київ, 26 травня 2023 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І. (голова) та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2023. - С. 104-108.