Зіставні дослідження терміносистем: текстові корпуси як інструмент вилучення термінів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Васильоха, Зоряна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
У статті розглянуто концепт зіставних досліджень у різних мовах. Досліджено поняття термінології та її ключових критеріїв. Також створено текстові корпуси, на основі яких було вилучено та проаналізовано декілька термінів за допомогою компонентності та походження. Розглянуто англійський та український текстові корпуси.
Description
The article discusses the concept of comparative studies in different languages. The concept of terminology and its key criteria have been studied. Text corpora were also created, on the basis of which several terms were extracted and analyzed using componentity and origin. English and Ukrainian text corpora were considered.
Keywords
компонентність, зіставне дослідження, термін, зіставне мовознавство, термінологія, терміносистема, текстовий корпус, тези конференції, componentity, comparative research, term, comparative linguistics, terminology,, term system, text corpus
Citation
Васильоха З. Зіставні дослідження терміносистем: текстові корпуси як інструмент вилучення термінів / Зоряна Васильоха // Мовний простір сучасного світу : тези доповідей VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Київ, 26 травня 2023 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І. (голова) та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2023. - С. 44-48.