Лексико-семантичні особливості дискурсу українських футбольних фанів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Басалига, Мар’яна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
Мова — це ідентифікатор нації. Футбольні клуби представляють нашу країну на світовій арені, а фанати вірно підтримують команду за кордоном, демонструючи всім красу своєї мови, отже й красу своєї держави. Особливе мовлення вболівальників визначає їхню належність до колективу, ідентифікує мовця як вірного фаната, допомагає підтримувати статус самостійної спільноти.
Description
Language is an identifier of a nation. Football clubs represent our country on the world stage, and fans faithfully support the team abroad, demonstrating to everyone the beauty of their language, and thus the beauty of their country. The special speech of the fans determines their belonging to the team, identifies the speaker as a loyal fan, and helps to maintain the status of an independent community.
Keywords
дискурс, футбол, фанат, команда, тези конференції, discourse, football, fan, team
Citation
Басалига М. І. Лексико-семантичні особливості дискурсу українських футбольних фанів / Мар'яна Басалига // Мовний простір сучасного світу : тези доповідей VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Київ, 26 травня 2023 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І. (голова) та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2023. - С. 29-33.